Kontakt 502-136-038

Na wstępie należy zaznaczyć , że uzależnienie od narkotyków nie jest tylko i wyłącznie zwykłą słabością, ale jest poważną chorobą charakteryzującą się współistnieniem wielu zjawisk psycho – fizycznych. O uzależnieniu od narkotyków, można mówić wówczas, gdy osoba zażywająca narkotyk przekroczy granicę między chęcią spożycia narkotyku, wyrażającą dobrowolność, a przymusem, który prowadzi do całkowitego zaburzenia kontroli brania. Należy pamiętać, że uzależnić może się każdy, bez względu na pochodzenie, płeć czy status społeczny.

Jeśli chodzi o uzależnienie młodych ludzi od narkotyków  to trzeba pamiętać, że ich cechą charakterystyczną  jest poszukiwanie własnej tożsamości. W wyniku brania narkotyków oraz intensywnych kontaktów z innymi zażywającymi narkotyki młody człowiek przyjął tożsamość narkomana. Co ciekawe czasami nawet  odczuwa z tego faktu pewien rodzaj dumy. Wiąże się to z tym, że w swym mniemaniu należy do grupy osób na swój sposób wyjątkowych, które są wtajemniczone.  Ma to istotne znaczenie dla terapii, gdyż nie trzeba udowadniać młodemu człowiekowi, że jest uzależniony, gdyż tak naprawdę on zdaje sobie z tego sprawę. Nasze wysiłki terapeutyczne zmierzają  do umożliwienia mu  porzucenia tożsamości narkomana, a przyjęcie nowej tożsamości osoby, który się leczy, pragnie zmienić swe życie, przezwyciężyć kryzys, w którym się znalazł i odbudować więzi rodzinne i inne, które ucierpiały w wyniku jego uzależnienia. Nasze wysiłki zmierzają ku temu, aby  uświadomić , uzależnionemu, że  przynależność do grupy osób, które się zmieniają jest atrakcyjna i można wyciągnąć z tego wiele korzyści. Z uzależnionymi od narkotyków pracujemy także nad  tożsamością syna, córki, członka rodziny. Jest to bardzo ważne gdyż, młody człowiek uzależniony od narkotyków nie potrafi utożsamić się z własną rodziną, gdyż jest w nim wiele buntu, żalu oraz złości do rodziców.

Przy podjęciu decyzji o formie leczenia młodej osoby uzależnionej od narkotyków bardzo istotne jest  diagnoza sytuacji, w jakiej się ona obecnie znajduje. Metody terapii trzeba dobierać w sposób indywidualny. Wiąże się to z tym, że uwagę trzeba zwrócić zarówno na rodzaj środka, który był  zażywany przez pacjenta, długość przyjmowania tego środka, stopień degradacji psychicznej, fizycznej jak również społecznej uzależnionego, a także na jego typ osobowości.

Jest to bardzo istotne, gdyż odmienne formy leczenia trzeba stosować wobec pacjenta, który np. od kilku już lat przyjmuje opiaty, jego poziom degradacji psycho - fizycznej i społecznej jest znaczny, a inne wobec pacjenta przyjmującego np. amfetaminę , który uczęszcza do szkoły, ma rodzinę, przyjaciół, partnera, którzy mogą stanowić dla niego oparcie i służyć mu pomocą.

Terapia prowadzona w Naszym Ośrodku ma zatem na celu w głównej mierze:

  • rozpoznanie mechanizmów uzależnienia, powstrzymanie ich działania i budowanie nowej trzeźwej struktury osobowości młodego pacjenta;
  • nauczenie innych niż nałogowe, trzeźwych schematów myślenia, przeżywania oraz zachowania;
  • nauczenie rozpoznawania działania indywidualnych mechanizmów uzależnienia i radzenia sobie z nimi co jest bardzo ważne przy zapobieganiu nawrotom choroby.

Kontakt 502-136-038