Kontakt 502-136-038

Uzależnienie od komputera, internetu oraz gier komputerowych znajduje się na międzynarodowej liście klasyfikacji chorób OCD-10. Uzależnienie to jest rozumiane jako patologiczne używanie komputera i\lub internetu, które oddziaływuje na sferę psychiczną, fizyczną, ekonomiczną i/lub społeczną.

Istotą problemu w uzależnienia od komputera nie jest sam komputer tylko utrata kontroli w sięganiu po różne formy korzystania z niego. Należy zaznaczyć, że nie wszystkie osoby korzystający z komputera, nawet w sposób bardzo intensywny, wpadają w psychologiczną zależność.

Młody człowiek uzależnia się od psychicznych oraz emocjonalnych stanów, które powstają w nim na skutek działalności jaką realizuje on dzięki komputerowi i przez komputer. Przykładowo osoba grająca w gry komputerowe może się uzależnić od stanu skoncentrowanego silnego pobudzenia grą, „adrenaliny”, którą czuje podczas grania czy od poczucia satysfakcji z wygranej. Inna osoba może uzależnić się od podniecenia seksualnego, które odczuwa podczas przeglądania stron pornograficznych.

Uzależnienie od komputera jest niebezpieczna, gdyż  prowadzi do zerwania przez młodego człowieka więzi z przyjaciółmi, kolegami i rodziną, zaniedbania ważnych obowiązków np. szkoły, konfliktów rodzinnych i partnerskich, a przede wszystkim nie leczone może doprowadzić do pojawienia się zaburzeń psychicznych np. depresji, lęków czy nawet psychozy.

Objawy uzależnienia od gier:

  • zanik innych zainteresowań na rzecz spędzania czasu przed komputerem lub konsolą do gier;
  • brak możliwości korzystania z komputera lub zagrania w grę powoduje złe samopoczucie, rozdrażnienie, apatię, a nawet agresję;
  • izolowanie się od rodziny i przyjaciół;
  • częste zaburzenia i zmiany nastroju, nadpobudliwość, zaburzenia lękowe;
  • problemy z zasypianiem i bezsenność;
  • problemy z koncentracją;
  • zaniedbywanie obowiązków domowych, szkolnych czy pracy;
  • relacje nawiązywane w świecie wirtualnym stają się ważniejsze od realnych;
  • wydawanie znacznych kwot pieniędzy na nowe gry, akcesoria do gier czy też wyposażenie postaci w grze, co znacząco odbija się na budżecie, np. uniemożliwiając zapłacenie rachunków czy pochłaniając całe oszczędności.

Kontakt 502-136-038