W procesie terapii uzależnień młodzieży stosujemy głównie metody pozwalające na odkrywanie i wykorzystanie własnego potencjału, który posiada młody człowiek. Wykorzystujemy elementy Terapii Behawioralno Poznawczej, Dialogu Motywującego oraz Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.  Pracujemy z uzależnieniem, oporem i buntem zarówno na zajęciach grupowych jak i indywidualnie, pamiętamy o tym, że każdy młody człowiek jest inny i posiada własną niepowtarzalną historię dlatego terapię dostosowujemy do każdego indywidualnie.

Potencjał ten budujemy przez:

 • docenianie młodego człowieka,
 • budowanie poczucia bezpieczeństwa,
 • zrozumienie potrzeb podopiecznego stojących za używaniem przez niego danych substancji lub podejmowania szkodliwych zachowań,
 • towarzyszenie wspólnie z podopiecznym wizualizacji życia bez środków zmieniających świadomość lub szkodliwych zachowań,
 • tworzenie wizji życia bez problemu, koncentrujemy się na rozwiązaniach,
 • towarzyszenie strategii rozwiązań, które będą przydatne w chwilach kryzysowych po opuszczeniu ośrodka,
 • budowanie zdrowych relacji rodzinnych między dziećmi i ich rodzicami, opiekunami i rodzeństwem,
 • edukację związaną z konsekwencjami zażywania środków psychoaktywnych lub szkodliwych zachowań dla zdrowia fizycznego, psychicznego i stosunków z rówieśnikami, rodziną oraz ich wpływu na przyszłość podopiecznego,
 • zwiększaniem umiejętności społecznych min.komunikacji interpersonalnej w stosunkach z rówieśnikami, nauczycielami i rodziną,
 • zwiększenie umiejętności zachowań asertywnych co jest szczególnie ważne w kontaktach z uzależnionymi rówieśnikami,
 • budowanie spójnego systemu własnej wartości,
 • zapobieganie powrotu do nałogowych zachowań, które polega na nauczeniu pacjentów rozpoznawania działania własnych mechanizmów uzależnienia i stosowania alternatywnych sposobów funkcjonowania.

Z naszego doświadczenia wynika, że uzależniona młodzież po pierwszym okresie nieufności i adaptacji do nowych warunków szuka wzmożonego kontaktuz terapeutą, co jest bardzo istotne, gdyż odstawienie substancji psychoaktywnych czy rezygnacja ze szkodliwego zachowania powoduje u nich duże wahania nastroju, silne stany niepokoju, wzmożoną drażliwość lub nagłą apatię i brak motywacji do jakiegokolwiek działania. Tego typu stany emocjonalne w połączeniu z brakiem umiejętności radzenia sobie z nimi oraz ciągłym oczekiwaniem od życia gratyfikacji, młodzieńczą  niecierpliwością i wzmożoną reaktywnością mogą skończyć się chęcią do przerwania terapii. Dlatego kontaktowi indywidualnemu z Naszymi Podopiecznymi poświęcamy szczególnie dużo czasu.

stosujemy głównie metody pozwalające na odkrywanie i wykorzystanie własnego potencjału, który posiada młody człowiek. Wykorzystujemy elementy Terapii Behawioralno Poznawczej, Dialogu Motywującego oraz Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.  Pracujemy z uzależnieniem, oporem i buntem zarówno na zajęciach grupowych jak i indywidualnie, pamiętamy o tym, że każdy młody człowiek jest inny i posiada własną niepowtarzalną historię dlatego terapię dostosowujemy do każdego indywidualnie.