Szanowni Państwo,

Pobyt w Ośrodku umożliwi uzależnionemu młodemu człowiekowi odizolowanie się od destrukcyjnie oddziałującego środowiska,  środków zmieniających świadomość i swobodnego dostępu do nich. Nowe przyjazne środowisko oraz terapia uzależnień prowadzona przez specjalistów pomoże waszemu dziecku spojrzeć na świat oraz swoje problemy z innej perspektywy.

Nieodłącznym elementem terapii uzależnień są chwile w których dziecko będzie przeżywało kryzys i spadek motywacji do jej kontynuowania. Spowodowane jest to głodem jaki pojawia się po odstawieniu substancji psychoaktywnych, tęsknotą za rodziną i przyjaciółmi. Stany te charakteryzują się pogorszeniem koncentracji, spadkiem nastroju, zniechęceniem, utratą wiary w siebie, myślami o przerwaniu terapii uzależnień czy nawet o opuszczeniu Ośrodka. Możecie pomóc dziecku w sposób konsekwentny podtrzymując swe zdanie w kwestii jego leczenia.  Chwile wahania czy zwątpienia z Waszej strony spowodowane miłością i troską mogą ułatwić dziecku decyzję o rezygnacji z terapii, co w konsekwencji doprowadzi do powrotu do nałogu i dawnych zachowań.

Bardzo istotne jest abyście Państwo aktywnie uczestniczyli w procesie zdrowienia dziecka poprzez:

  • Udzielenie młodemu człowiekowi rzetelnych informacji na temat pobytu w ośrodku, unikanie manipulacji i mówienia półprawd, jasne określenie swojego stanowiska w tej sprawie.
  • Kontaktowanie się telefonicznie i odwiedzanie dziecka zgodnie z wytycznymi terapeutów.
  • Regularne kontaktowanie się telefoniczne z terapeutami.
  • Spotkania z terapeutami i uczestniczenie w sesjach rodzinnych.
  • Podczas rozmów nie unikanie trudnych tematów,gdyż szczerość w kontakcie będzie sprzyjać odbudowie zniszczonych przez narkotyki relacji rodzinnych i zaufania.
  • Poszerzanie swojej wiedzy o uzależnieniu, metodach wychowawczych i postępowaniu z osobą uzależnioną.
  • Zmianę metod wychowawczych, sposobów komunikacji i relacji zgodnie z wytycznymi terapeutów.