alt

Cele i formy działania Fundacji

Celem Fundacji jest pomoc dzieciom pokrzywdzonym przez los ze względów zdrowotnych oraz społecznych. Ponadto Fundacja może udzielać pomocy instytucjom działającym na rzecz dzieci takim jak: szpitale, ośrodki rehabilitacyjne, domy dziecka, inne fundacje.

Fundacja realizuje cele określone w Statucie przez:

 1. Dofinansowanie lub finansowanie odpłatnych form leczenia i rehabilitacji.
 2. Udzielanie pomocy szpitalom, ośrodkom rehabilitacyjnym, innym placówkom medycznym, domom dziecka, innym fundacjom.
 3. Udzielanie pomocy materialnej i rzeczowej dzieciom zaliczonych do grona podopiecznych fundacji.
 4. Udzielanie pomocy rodzinom bądź opiekunom dzieci będących pod opieką fundacji, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej.
 5. Organizowanie i finansowanie operacji i zabiegów przeprowadzanych w placówkach krajowych i zagranicznych.
 6. Organizowanie i prowadzenie kwest, zbiórek publicznych i innych przedsięwzięć o podobnym charakterze.
 7. Prowadzenie wypożyczalni i finansowanie wypożyczania sprzętu medycznegoi rehabilitacyjnego dla dzieci, młodzieży i młodych dorosłych ze schorzeniami ograniczającymi życie leczonych w domu.
 8. Organizowanie i finansowanie działalności wydawniczej w zakresie materiałów szkoleniowych, naukowych i publicystycznych dotyczących działalności Fundacji.
 9. Organizowanie i finansowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych.
 10. Organizowanie konferencji, sympozjów, kongresów, kursów, szkoleń i wykładów związanych z problemami dotyczącymi osób, które zostały zaliczone do grona podopiecznych Fundacji.
 11. Wspieranie innych działań, wynikających z potrzeb działalności Fundacji i uznanych przez Zarząd Fundacji za celowe.