Dopłacamy 2050 zł do terapii uzależnionym od alkoholu, narkotyków i leków. Dzięki temu koszt terapii w ośrodku Nadzieja wynosi tylko 4950 zł!*
Kontakt 502-136-038, 502-136039

Naszej Fundacji udało się zdobyć fundusze na dofinansowanie leczenia osób dorosłych. Jest to z pewnością alternatywa dla tych, którzy nie mogą czekać 3/4 miesiące na terapię refundowaną przez NFZ, a nie stać ich na zapłacenie pełnej ceny w ośrodku prywatnym. Należy pamiętać, że sama decyzja o podjęciu leczenia to przełom dla osoby uzależnionej, jednak duży wpływ na powodzenie terapii ma natychmiastowe działanie.

Program terapii w Ośrodku Nadzieja trwa 28 dni. Obejmuje zajęcia indywidualne i grupowe, a także wsparcie dla rodziny osoby uzależnionej. Nasi specjaliści w profesjonalny sposób motywują, a także przekazują odpowiednią wiedzę na temat uzależnienia oraz pokazują praktyczne sposoby radzenia sobie z nim.

Jak wygląda leczenie? - Zawsze szukamy mocnych stron osoby uzależnionej. Z naszych doświadczeń wynika, że w ten sposób łatwiej zbudować konstruktywne sposoby radzenia sobie z emocjami.
A każde uzależnienie to choroba emocji - wyjaśnia Sylwia Dereń dyrektor Ośrodka. Jeśli więc terapeuta widzi, że ktoś ma problemy z asertywnością czy ze stresem organizuje odpowiednie warsztaty. - Im mocniejsze człowiek ma zaplecze, tym większa szansa, że nie wróci do uzależnienia - dodaje terapeutka.
Pomagamy także w odbudowie więzi rodzinnych poprzez przekazanie wiedzy na temat problemu uzależnienia oraz codziennego obcowania z osobą uzależnioną. Rodziny naszych podopiecznych mogą także skorzystać z bezpłatnych warsztatów i porad specjalistów.

Dzięki takiemu podejściu pacjenci mogą osiągnąć sukces, który zagwarantuje trzeźwe myślenie, pozwalające zmienić ich życie, osiągać cele których pragną, odbudować więzi rodzinne i tworzyć dobre związki z innymi ludźmi. Otrzymują także wiele umiejętności pozwalających na trzeźwe życie i wprowadzenie zmian!

*Warunkiem otrzymania dofinansowania jest odbycie pełnego 28 dniowego cyklu terapeutycznego.